Uppfyll dina drömmar

Under kursen träffas vi åtta gånger, en gång i veckan under åtta veckor. De sju första gångerna går vi igenom olika övningar enligt sju andliga lagar för att komma närmare ett förverkligande av dina drömmar. Kursen avslutas med att vi utvärderar vad vi kommit fram till och hur du kan gå vidare på egen hand.
En betydande del av processen är att vi får chansen att ta del av varandras erfarenheter, reflektioner och tankar.

Max 7 personer

Ledare: Catarina Barrameda

Tid och pris: 8 gånger á 2 timmar, 3000kr

Kommande kursstarter och mer information finns på min sida: https://fb.com/book/CBCiclo/